Türkmen dili Türkmen dili

Disneyshow

Goşulan wagty 1 ýyl öň
ID #5575
Bildiriş suratsyz Bildiriş suratsyz
Paýlaş
Bahasyny soraň
Disneyshow
Goşulan wagty 1 ýyl öň

Giňişleýin maglumat

 Mary saherinde Sizin balalarynyzy doglan gunler bn gutlamaga
   Supermen
   Prinsessa
   Kloun
   Klaunessa
gutlamaga cagyryp bilersiniz!
 Olar öz aydymsazly cykyslary we sowhunly oyunlary bilen doglan gunleri şatlyga beslap bererler! Disneyshow
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  Jan edende "Satlyk" saytynda tapdym diyip aydyn

  +9936589xxxx Doly görkezmek
  Seller's picture
  Gulsat
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936589xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Gulsat
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri