Türkmen dili Türkmen dili

Bukjalar

Goşulan wagty 1 hepde öň
ID #11040
1 photo
Bahasyny soraň
Bukjalar
Goşulan wagty 1 hepde öň

Giňişleýin maglumat

Bukjalar, amatly bahaly bukja bezegleri sizin toy shatlygynyzy artdyrar
Отправить сообщение продавцуНачать переписку на сайте

 

Habarlaşmak üçin

  Seller's picture
  Bahar
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936241xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Bahar
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri