Türkmen dili Türkmen dili

Bukjalar

Turkmenistan, Ahal, Aşgabat
Goşulan wagty 3 aý öň
ID #11039
1 photo
Paýlaş
Bahasyny soraň
Bukjalar
Turkmenistan, Ahal, Aşgabat,
Goşulan wagty 3 aý öň

Giňişleýin maglumat

Bukjalar, amatly bahaly bukja bezegleri sizin toy shatlygynyzy artdyrar Bukjalar
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  Jan edende "Satlyk" saytynda tapdym diyip aydyn

  +9936241xxxx Doly görkezmek
  Seller's picture
  Bahar
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936241xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Bahar
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Turkmenistan, Ahal, Aşgabat