Türkmen dili Türkmen dili

Ayperi Toy Masyn bezegleri

Goşulan wagty 4 aý öň
ID #11569
1 - 2 of 3
Paýlaş
Bahasyny soraň
Ýagdaýy: Täze
Bildirişiň görnüşi: Kireýne
Ayperi Toy Masyn bezegleri
Goşulan wagty 4 aý öň

Giňişleýin maglumat

Hormatly musderiler:
Ayperi Toy Masyn bezegleri Size
Gelinajy, Babek cykdy, Gijeki, Halatgecdi sularyn ahlisini biz bilen gurnan.
Biz Size garashyas:
Habarlasmak ucin:
+99365717245
+99363516161 Ayperi Toy Masyn bezegleri
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  Jan edende "Satlyk" saytynda tapdym diyip aydyn

  +9936571xxxx Doly görkezmek
  Seller's picture
  Oraz
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936571xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Oraz
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri