Türkmen dili Türkmen dili

Aşgabat palata prokat berýän.

Turkmenistan, Mary, Mary
Goşulan wagty 1 ýyl öň
ID #4501
Bildiriş suratsyz Bildiriş suratsyz
Paýlaş
Bahasyny soraň
Ýagdaýy: Täze
Bildirişiň görnüşi: Kireýne
Aşgabat palata prokat berýän.
Turkmenistan, Mary, Mary,
Goşulan wagty 1 ýyl öň

Giňişleýin maglumat

Sutkasyna 160 manat renki ak içinde çyra haly gurnap sökmesi bar. Aşgabat palata prokat berýän.
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  Jan edende "Satlyk" saytynda tapdym diyip aydyn

  +9936534xxxx Doly görkezmek
  Seller's picture
  Batyr
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936534xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Batyr
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Turkmenistan, Mary, Mary