Türkmen dili Türkmen dili

AMATLY toý hyzmaty

Goşulan wagty 11 aý öň
ID #6645
Bildiriş suratsyz Bildiriş suratsyz
Paýlaş
Bahasyny soraň
AMATLY toý hyzmaty
Goşulan wagty 11 aý öň

Giňişleýin maglumat

Arzan bahadan yewro gornusli palatalar.pasudalar we basgada zatlar bizde bar toý we sadaka ucin habarlasmak ucin 99362263116 hokman habarlasyn yer AG AMATLY toý hyzmaty
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  Jan edende "Satlyk" saytynda tapdym diyip aydyn

  +9936226xxxx Doly görkezmek
  Seller's picture
  Azym
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936226xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Azym
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri