Türkmen dili Türkmen dili

Ahli Toy Hyzmatlary

Goşulan wagty 2 aý öň
ID #11865
1 - 2 of 3
Paýlaş
Bahasyny soraň
Ýagdaýy: Täze
Bildirişiň görnüşi: Kireýne
Ahli Toy Hyzmatlary
Goşulan wagty 2 aý öň

Giňişleýin maglumat

Hormatly musderiler:
Sizin gurnajak bolyan ahli toy dabaralarynyz we sadakalarynyz biz bilen gurnan:
Hodurleyan hyzmatlarymyz :
Toy Cadyrlary, Ahli Toy bezegleri, gelinalyjy masynlar, Sowadyjy masynlar, gap-gaclar, gazan-ojaklar, gup, atgulak, Ofisanlar-gap yuwujylar;
Sularyn ahlisini biz bilen gurnan AMATLY BAHADAN !
+99364644774 +99361204999 Ahli Toy Hyzmatlary
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  Jan edende "Satlyk" saytynda tapdym diyip aydyn

  +9936464xxxx Doly görkezmek
  Seller's picture
  Anna
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936464xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Anna
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri