Türkmen dili Türkmen dili

Ahli Toy Hyzmatlary

Goşulan wagty 11 aý öň
ID #11865
1 - 2 of 3
Paýlaş
Bahasyny soraň
Ýagdaýy: Täze
Bildirişiň görnüşi: Kireýne
Ahli Toy Hyzmatlary
Goşulan wagty 11 aý öň

Giňişleýin maglumat

Hormatly musderiler:
Sizin gurnajak bolyan ahli toy dabaralarynyz we sadakalarynyz biz bilen gurnan:
Hodurleyan hyzmatlarymyz :
Toy Cadyrlary, Ahli Toy bezegleri, gelinalyjy masynlar, Sowadyjy masynlar, gap-gaclar, gazan-ojaklar, gup, atgulak, Ofisanlar-gap yuwujylar;
Sularyn ahlisini biz bilen gurnan AMATLY BAHADAN !
+99364644774 +99361204999 Ahli Toy Hyzmatlary
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  "Satlyk" ücretsiz İlan sitesinde ne bulduğunu söyle.

  +9936464xxxx Göster
  Seller's picture
  Anna
  Agza däl
  Şu № 11865 bildişi pozmak (удалить)

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936464xxxx

  Satıcı bilgisi

  Seller's picture
  Anna
  Agza däl

  İlan yeri

  Satyjy bellänok ýeri