Türkmen dili Türkmen dili

35-40 adamlyk alada etjek näçeräk çykarka

Goşulan wagty 1 ýyl öň
ID #5278
Bildiriş suratsyz Bildiriş suratsyz
Bahasyny soraň
35-40 adamlyk alada etjek näçeräk çykarka
Goşulan wagty 1 ýyl öň

Giňişleýin maglumat

Salowmaleykum men Enem Atamyn aradan çykanyna 6 aylygyny kiçiräjik edip ayat okatjak hemme zady özünüzden getirseniz takmynan 35-40 adamlyk üçin näçeräk baha bolarka
Отправить сообщение продавцуНачать переписку на сайте

 

Habarlaşmak üçin

  Seller's picture
  Muhammet
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +90505026xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Muhammet
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri