Türkmen dili Türkmen dili

Toÿlary üÿtgešik gećirmek üçin üÿtgešik zatlar

Turkmenistan, Ahal, Aşgabat
Goşulan wagty 3 aý öň
ID #11906
1 - 2 of 2
Paýlaş
Bahasyny soraň
Toÿlary üÿtgešik gećirmek üçin üÿtgešik zatlar
Turkmenistan, Ahal, Aşgabat,
Goşulan wagty 3 aý öň

Giňişleýin maglumat

Uludan tutulÿan nika toÿuñyzy, "Halat geçdi" we tam toÿlaryny, bäbek we sünnet toÿlaryny, doglan günleri we sadakalary üÿtgeśik bezegler bilen bezemek isleseñiz - gyz-gelinler üçin türkmen kürtelerini we toÿ suÿjülikleriniñ dürli görnüślerini, toÿ kökejiklerini, nika fužerlerini, gelin düśekçelerini we śaÿ-sepleri, öÿlenjek ÿigitler üçin milli geÿimleri Size hödürleÿäris! Habarlasmak ucin 861-420044 Toÿlary üÿtgešik gećirmek üçin üÿtgešik zatlar
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  Jan edende "Satlyk" saytynda tapdym diyip aydyn

  +9936142xxxx Doly görkezmek
  Seller's picture
  Toÿ sowgatlary
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936142xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Toÿ sowgatlary
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Turkmenistan, Ahal, Aşgabat