Türkmen dili Türkmen dili

Tikinçi

Turkmenistan, Ahal, Aşgabat
Goşulan wagty 10 aý öň
ID #6235
1 - 2 of 2
20 Manat
Tikinçi
Turkmenistan, Ahal, Aşgabat,
Goşulan wagty 10 aý öň

Giňişleýin maglumat

Amatly bahadan gyz gelinlerin köynegini tikyân, peredelka alyan yada tikin ugrundan name tikmeli bolsa ozi eden işime göra pul, aylyk tölejek bolsa Ag içinde işlejek günde sagat 9.00 dan 16.00 çenli boş, agşam okayan başgada iş barada soraglarynyz bar bolsa jan edip bilersiniz Ag ş.
Отправить сообщение продавцуНачать переписку на сайте

 

Habarlaşmak üçin

  Seller's picture
  Gülşat
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  20 Manat
  Habarlaşmak üçin No phone nuxxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Gülşat
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Turkmenistan, Ahal, Aşgabat