Türkmen dili Türkmen dili

Tikin maşyn

Goşulan wagty 2 aý öň
ID #6174
1 photo
Bahasyny soraň
Tikin maşyn
Goşulan wagty 2 aý öň

Giňişleýin maglumat

Tikin maşynyñ köp görnüşlerini ýerine baryp bejerýaris

 

Habarlaşmak üçin

  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936266xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri