Türkmen dili Türkmen dili

Gyzlar ucin bukjalar

Goşulan wagty 5 aý öň
ID #9251
Bildiriş suratsyz Bildiriş suratsyz
Paýlaş
Bahasyny soraň
Gyzlar ucin bukjalar
Goşulan wagty 5 aý öň

Giňişleýin maglumat

caynek kase, ayna darak, sandyklaryn yuzune kraskada cekilen nagyshlar gyzlar ucin bukjalar
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  Jan edende "Satlyk" saytynda tapdym diyip aydyn

  65015xxxx Doly görkezmek
  Seller's picture
  ayna
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin 65015xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  ayna
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri