Türkmen dili Türkmen dili

Yyldyz mebel

Goşulan wagty 8 aý öň
ID #7292
Bildiriş suratsyz Bildiriş suratsyz
Bahasyny soraň
Ýagdaýy: Täze
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
Yyldyz mebel
Goşulan wagty 8 aý öň

Giňişleýin maglumat

Durli gornusli ofisny kreslolar;
Bizin salgymyz Berkarar dync alys sowda merkezi; Nagt we nagt dal hasaplasmak
Oy mebelleri
Отправить сообщение продавцуНачать переписку на сайте

 

Habarlaşmak üçin

  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936546xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri