Türkmen dili Türkmen dili

Yyldyz mebel

Goşulan wagty 1 ýyl öň
ID #7292
Bildiriş suratsyz Bildiriş suratsyz
Paýlaş
Bahasyny soraň
Ýagdaýy: Täze
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
Yyldyz mebel
Goşulan wagty 1 ýyl öň

Giňişleýin maglumat

Durli gornusli ofisny kreslolar;
Bizin salgymyz Berkarar dync alys sowda merkezi; Nagt we nagt dal hasaplasmak
Oy mebelleri Yyldyz mebel
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  Jan edende "Satlyk" saytynda tapdym diyip aydyn

  +9936546xxxx Doly görkezmek
  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936546xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri