Türkmen dili Türkmen dili

умпаффуцм

Goşulan wagty 1 aý öň
ID #11867
Bildiriş suratsyz Bildiriş suratsyz
Paýlaş
Bahasyny soraň
умпаффуцм
Goşulan wagty 1 aý öň

Giňişleýin maglumat

фцкпфкуцп фукпр умпаффуцм
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  Jan edende "Satlyk" saytynda tapdym diyip aydyn

  63423 xxxx Doly görkezmek
  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin 63423 xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri