Türkmen dili Türkmen dili

Swarka 3 fazaly

Goşulan wagty 5 aý öň
ID #10472
Bildiriş suratsyz Bildiriş suratsyz
Paýlaş
Bahasyny soraň
Ýagdaýy: Ulanylan
Swarka 3 fazaly
Goşulan wagty 5 aý öň

Giňişleýin maglumat

Rusýanyň 3 fazaly swarkasy ýagdaýy işläp dur. Baha 500 tmt. swarka 3 fazaly
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  Jan edende "Satlyk" saytynda tapdym diyip aydyn

  +9936158xxxx Doly görkezmek
  Seller's picture
  Seýdi
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936158xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Seýdi
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri