Türkmen dili Türkmen dili

Kafel goyyan.

Goşulan wagty 11 aý öň
ID #7678
Bildiriş suratsyz Bildiriş suratsyz
Paýlaş
Bahasyny soraň
Kafel goyyan.
Goşulan wagty 11 aý öň

Giňişleýin maglumat

Kafel işiñiz bolsa hawarlaşaŷyñ... kafel goyyan.
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  Jan edende "Satlyk" saytynda tapdym diyip aydyn

  +9936170xxxx Doly görkezmek
  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936170xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri