Türkmen dili Türkmen dili

Gurluşyk Harytlary

Goşulan wagty 1 aý öň
ID #11446
1 - 2 of 3
Paýlaş
Bahasyny soraň
Ýagdaýy: Täze
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
Gurluşyk Harytlary
Goşulan wagty 1 aý öň

Giňişleýin maglumat

Plintuslar, suw nasoslary, bezeg üçin ýagtylandyryjy yşyklary amatly bahadan satyn alyň. Bezeg Gurluşyk Harytlary. Gurluşyk Harytlary
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  Jan edende "Satlyk" saytynda tapdym diyip aydyn

  +9936289xxxx Doly görkezmek
  Seller's picture
  Serdar
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936289xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Serdar
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri