Türkmen dili Türkmen dili

Boyler

Goşulan wagty 1 aý öň
ID #11695
1 photo
Paýlaş
940 Manat
Ýagdaýy: Täze
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
Boyler
Goşulan wagty 1 aý öň

Giňişleýin maglumat

Taze.940 man. 50 lit. Dastawka bar. Boyler
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  Jan edende "Satlyk" saytynda tapdym diyip aydyn

  +9936419xxxx Doly görkezmek
  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  940 Manat
  Habarlaşmak üçin +9936419xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri