Türkmen dili Türkmen dili

Amatly bahadan gapylar we mebeller

Goşulan wagty 7 aý öň
ID #5099
1 photo
650 Manat
Ýagdaýy: Täze
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
Amatly bahadan gapylar we mebeller
Goşulan wagty 7 aý öň

Giňişleýin maglumat

Amatly bahadan icki agac gapylar! Tureckiy 2.10*0.90*0.08 olcegde

 

Habarlaşmak üçin

  Seller's picture
  Toyly
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  650 Manat
  Habarlaşmak üçin 9936363xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Toyly
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri