Türkmen dili Türkmen dili

Play Station 3

Turkmenistan, Mary, Mary
Goşulan wagty 7 aý öň
ID #5070
1 - 2 of 3
1200 Manat
Play Station 3
Turkmenistan, Mary, Mary,
Goşulan wagty 7 aý öň

Giňişleýin maglumat

Ady: Play Station 3
Yagdayy: arassa ulanylan, Dubaidan getirilen, mashgala uchin alnan.
4sany oyny bar.
Отправить сообщение продавцуНачать переписку на сайте

 

Habarlaşmak üçin

  Seller's picture
  Unknown
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  1200 Manat
  Habarlaşmak üçin No phone nuxxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Unknown
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Turkmenistan, Mary, Mary