Türkmen dili Türkmen dili

Maňa noutbugyň ekranynda gerek samsung i3

Goşulan wagty 7 aý öň
ID #8676
Bildiriş suratsyz Bildiriş suratsyz
Paýlaş
Bahasyny soraň
Maňa noutbugyň ekranynda gerek samsung i3
Goşulan wagty 7 aý öň

Giňişleýin maglumat

Maňa ekranyn gerek samsung i3 Maňa noutbugyň ekranynda gerek samsung i3
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  Jan edende "Satlyk" saytynda tapdym diyip aydyn

  86129xxxx Doly görkezmek
  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin 86129xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri