Türkmen dili Türkmen dili

Galaksy tab 3 mikrosistemasy gerek 63478627 mary

Goşulan wagty 9 aý öň
ID #8684
Bildiriş suratsyz Bildiriş suratsyz
Paýlaş
Bahasyny soraň
Galaksy tab 3 mikrosistemasy gerek 63478627 mary
Goşulan wagty 9 aý öň

Giňişleýin maglumat

Tab 3 plata satsañyzam. Menem satjak aljak diyen bolsa 63478627 Galaksy tab 3 mikrosistemasy gerek 63478627 mary
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  Jan edende "Satlyk" saytynda tapdym diyip aydyn

  +9936347xxxx Doly görkezmek
  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936347xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri