Türkmen dili Türkmen dili

Webmoney WMZ satýaryn.

Turkmenistan
Goşulan wagty 2 aý öň
ID #10568
1 photo
19 Manat
Ýagdaýy: Täze
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
Webmoney WMZ satýaryn.
Turkmenistan,
Goşulan wagty 2 aý öň

Giňişleýin maglumat

Siz bizden wmz hasabyňyzy aňsat we ýeňil dolduryp bilersiňiz.
Biz size wmz hasabyňyzy altyn asyr operatory arkaly tölemek mümkinçiligini hödürleýäris.
Üns beriň, hasaba pul salmazdan ozal bize jaň ediň we wmz barlygyny anyklaň, soňra tölegi amala aşyryň.
10 wmz 190 manat.

Biziň telefon belgimiz: +99361823296
Отправить сообщение продавцуНачать переписку на сайте

 

Habarlaşmak üçin

  Seller's picture
  Serdar
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  19 Manat
  Habarlaşmak üçin +9936182xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Serdar
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Turkmenistan