Türkmen dili Türkmen dili

Webmoney WMZ satýaryn.

Turkmenistan
Goşulan wagty 1 ýyl öň
ID #10568
1 photo
Paýlaş
19 Manat
Ýagdaýy: Täze
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
Webmoney WMZ satýaryn.
Turkmenistan,
Goşulan wagty 1 ýyl öň

Giňişleýin maglumat

Siz bizden wmz hasabyňyzy aňsat we ýeňil dolduryp bilersiňiz.
Biz size wmz hasabyňyzy altyn asyr operatory arkaly tölemek mümkinçiligini hödürleýäris.
Üns beriň, hasaba pul salmazdan ozal bize jaň ediň we wmz barlygyny anyklaň, soňra tölegi amala aşyryň.
10 wmz 190 manat.

Biziň telefon belgimiz: +99361823296 Webmoney WMZ satýaryn.
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  "Satlyk" ücretsiz İlan sitesinde ne bulduğunu söyle.

  +9936182xxxx Göster
  Seller's picture
  Serdar
  Agza däl
  Şu № 10568 bildişi pozmak (удалить)

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  19 Manat
  Habarlaşmak üçin +9936182xxxx

  Satıcı bilgisi

  Seller's picture
  Serdar
  Agza däl

  İlan yeri

  Turkmenistan