Türkmen dili Türkmen dili

TOLKUN.ML saýtyna sponsor gerek!

Goşulan wagty 1 hepde öň
ID #12281
1 photo
Paýlaş
50 Manat
TOLKUN.ML saýtyna sponsor gerek!
Goşulan wagty 1 hepde öň

Giňişleýin maglumat

Salam Hormatly Ildeşler! Ýaknda tolkun.ml dýip saýt açdym, inni şol saýtyma sponsor gözleýän.
Sponsara ýyllyk peýdadan 75% berýärin. Sponsor tapylanyndan soň Takmynan günde bolmadym diýende 2-3$ işläp bolýar tolkun.ml saýtymdan.
Sponsorlyk şertleri:
1. aýda meniň nomerime 50 manat oklap durmaly
2. serwer açar sözüni soramazlyk
3. peýdayn skreen görünşde görkezip durýarys

Habarlaşmak üçin:
tel: +99364859351
e-mail poçtam: akmyradoff2003@gmail.com
@nik: http://tolkun.ml/@akmyradov TOLKUN.ML saýtyna sponsor gerek!
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  Jan edende "Satlyk" saytynda tapdym diyip aydyn

  +9936489xxxx Doly görkezmek
  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  50 Manat
  Habarlaşmak üçin +9936489xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri