Türkmen dili Türkmen dili

TOLKUN.ML saýtyna sponsor gerek!

Goşulan wagty 7 aý öň
ID #12281
1 photo
Paýlaş
50 Manat
TOLKUN.ML saýtyna sponsor gerek!
Goşulan wagty 7 aý öň

Giňişleýin maglumat

Salam Hormatly Ildeşler! Ýaknda tolkun.ml dýip saýt açdym, inni şol saýtyma sponsor gözleýän.
Sponsara ýyllyk peýdadan 75% berýärin. Sponsor tapylanyndan soň Takmynan günde bolmadym diýende 2-3$ işläp bolýar tolkun.ml saýtymdan.
Sponsorlyk şertleri:
1. aýda meniň nomerime 50 manat oklap durmaly
2. serwer açar sözüni soramazlyk
3. peýdayn skreen görünşde görkezip durýarys

Habarlaşmak üçin:
tel: +99364859351
e-mail poçtam: [email protected]
@nik: http://tolkun.ml/@akmyradov TOLKUN.ML saýtyna sponsor gerek!
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  "Satlyk" ücretsiz İlan sitesinde ne bulduğunu söyle.

  +9936489xxxx Göster
  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl
  Şu № 12281 bildişi pozmak (удалить)

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  50 Manat
  Habarlaşmak üçin +9936489xxxx

  Satıcı bilgisi

  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl

  İlan yeri

  Satyjy bellänok ýeri