Türkmen dili Türkmen dili

Playstation 2 прошивка

Goşulan wagty 1 hepde öň
ID #14483
1 photo
Paýlaş
Bahasyny soraň
Playstation 2 прошивка
Goşulan wagty 1 hepde öň

Giňişleýin maglumat

playstation 2 proşiwka edip berýän tapawudy ýok hemme modelam. lazeri duran sonylar üçin fleşkada oýnap bolar ýaly edip berýän . tapawudy ýok disk okaýan sonylaram hem diskda hem fleşkada oýnap bolar ýaly edip berýän . diskden oýnanyňdan fleşkada oýnanyň has gowy doňanok gyzanok agram düşenok sona. fleşka diýen oýnuňyzy ýükläp berýän proşiwkaň bahasy 100 manat. welaýatlardanam kabul etýän habarlaşaýmaly Playstation 2 прошивка
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  "Satlyk" ücretsiz İlan sitesinde ne bulduğunu söyle.

  +9936376xxxx Göster
  Seller's picture
  Private person
  Registered on 15. Sep 2020
  Şu № 14483 bildişi pozmak (удалить)
  Beg199
  0 votes

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936376xxxx

  Satıcı bilgisi

  Seller's picture
  Private person
  Registered on 2020-09-15

  İlan yeri

  Satyjy bellänok ýeri