Türkmen dili Türkmen dili

Narasiwanye resnic

Turkmenistan, Ahal, Aşgabat
Goşulan wagty 3 hepde öň
ID #12773
Bildiriş suratsyz Bildiriş suratsyz
Paýlaş
80 Manat
Narasiwanye resnic
Turkmenistan, Ahal, Aşgabat,
Goşulan wagty 3 hepde öň

Giňişleýin maglumat

Narasiwanye kirpik 80 man Narasiwanye resnic
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  Jan edende "Satlyk" saytynda tapdym diyip aydyn

  177xxxx Doly görkezmek
  Seller's picture
  Maysa
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  80 Manat
  Habarlaşmak üçin 177xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Maysa
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Turkmenistan, Ahal, Aşgabat