Türkmen dili Türkmen dili

Indiya amatlu huzmatl

Goşulan wagty 3 aý öň
ID #10173
Bildiriş suratsyz Bildiriş suratsyz
Bahasyny soraň
Ýagdaýy: Täze
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
Indiya amatlu huzmatl
Goşulan wagty 3 aý öň

Giňişleýin maglumat

Her turli indiya dermani

 

Habarlaşmak üçin

  Seller's picture
  Sherali
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936598xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Sherali
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri