Türkmen dili Türkmen dili

Daşary Yurtda Bilim!

Goşulan wagty 2 aý öň
ID #9153
Bildiriş suratsyz Bildiriş suratsyz
Bahasyny soraň
Daşary Yurtda Bilim!
Goşulan wagty 2 aý öň

Giňişleýin maglumat

Russiya we Belarussiya şäherlerine Yokary okuw jaylaryna okuwa yerleşdirmane kömek edýäs!

 

Habarlaşmak üçin

  Seller's picture
  Gülälek
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936298xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Gülälek
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri