Türkmen dili Türkmen dili

Cip 16 GB

Goşulan wagty 1 aý öň
ID #12484
Bildiriş suratsyz Bildiriş suratsyz
Paýlaş
Bahasyny soraň
Cip 16 GB
Goşulan wagty 1 aý öň

Giňişleýin maglumat

Cip bar 16Gblyk bahasy 350 (koneden) 70(tazeden) ulanylmadyk paket nace gerek bolsa bar aljaga onusygam bar cip 16 GB
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  Jan edende "Satlyk" saytynda tapdym diyip aydyn

  86116xxxx Doly görkezmek
  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin 86116xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri