Türkmen dili Türkmen dili

Английский и французкий для тебя

Goşulan wagty 2 hepde öň
ID #8598
Bildiriş suratsyz Bildiriş suratsyz
60 Manat
Английский и французкий для тебя
Goşulan wagty 2 hepde öň

Giňişleýin maglumat

Английский и французкий для тебя
Просто о сложном.
Опытный педагог.
Тел.+99363352985

 

Habarlaşmak üçin

  Seller's picture
  Педагог
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  60 Manat
  Habarlaşmak üçin +9936335xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Педагог
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri