Türkmen dili Türkmen dili

Стол полированный, разборный

Goşulan wagty 1 hepde öň
ID #11582
1 photo
200 Manat
Ýagdaýy: Ulanylan
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
Стол полированный, разборный
Goşulan wagty 1 hepde öň

Giňişleýin maglumat

Б.У в хорошем состоянии

 

Habarlaşmak üçin

  Seller's picture
  Настя
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  200 Manat
  Habarlaşmak üçin +9936594xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Настя
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri