Türkmen dili Türkmen dili

Satlyk horaz 1 boy uran boyunda 15 minuda galman horazyn gozuni oydy

Goşulan wagty 2 aý öň
ID #10330
Bildiriş suratsyz Bildiriş suratsyz
Bahasyny soraň
Ýagdaýy: Täze
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
Satlyk horaz 1 boy uran boyunda 15 minuda galman horazyn gozuni oydy
Goşulan wagty 2 aý öň

Giňişleýin maglumat

Turke gitjek bolyan gyssagly pul gerk bir boy urdy bahasy 750 gysagly satjak bolyan imom bar jan edip geplesbermeli +99361451511
Отправить сообщение продавцуНачать переписку на сайте

 

Habarlaşmak üçin

  Seller's picture
  BABAYEW GUDRAT
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936145xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  BABAYEW GUDRAT
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri