Türkmen dili Türkmen dili

Satlyk horaz 1 boy uran boyunda 15 minuda galman horazyn gozuni oydy

Goşulan wagty 6 aý öň
ID #10329
Bildiriş suratsyz Bildiriş suratsyz
Paýlaş
Bahasyny soraň
Ýagdaýy: Täze
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
Satlyk horaz 1 boy uran boyunda 15 minuda galman horazyn gozuni oydy
Goşulan wagty 6 aý öň

Giňişleýin maglumat

Turke gitjek bolyan gyssagly satlyk horaz bahasay 750 mun bir boy urdy gyssagly +99361451511 imom bar girip gurlesiwermeli Satlyk horaz 1 boy uran boyunda 15 minuda galman horazyn gozuni oydy
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  Jan edende "Satlyk" saytynda tapdym diyip aydyn

  +9936145xxxx Doly görkezmek
  Seller's picture
  Babayev gudrat
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936145xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Babayev gudrat
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri