Türkmen dili Türkmen dili

Pişik

Goşulan wagty 1 ýyl öň
ID #7025
1 - 2 of 3
Paýlaş
600 Manat
Ýagdaýy: Ulanylan
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
Pişik
Goşulan wagty 1 ýyl öň

Giňişleýin maglumat

Pişik ýylan tutýan ak erkek pişik baha 600 manat Pişik
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  Jan edende "Satlyk" saytynda tapdym diyip aydyn

  +9936386xxxx Doly görkezmek
  Seller's picture
  Malik
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  600 Manat
  Habarlaşmak üçin +9936386xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Malik
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri