Türkmen dili Türkmen dili

Gole satyan

Goşulan wagty 5 aý öň
ID #8164
Bildiriş suratsyz Bildiriş suratsyz
Bahasyny soraň
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
Gole satyan
Goşulan wagty 5 aý öň

Giňişleýin maglumat

Gowy oyde bakylan dayaw gole satyaryn

 

Habarlaşmak üçin

  Seller's picture
  Aga
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936564xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Aga
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri