Türkmen dili Türkmen dili

Satlyk Lahmaty Towuklar we horazlar

Goşulan wagty 3 hepde öň
ID #14763
1 - 2 of 2
Paýlaş
900 Manat
Satlyk Lahmaty Towuklar we horazlar
Goşulan wagty 3 hepde öň

Giňişleýin maglumat

Sagdynja 6 aýlyk lahmaty towuklar we horazlar jemi 15 sany icinde 9 sany lahmaty towuk 3 sany baýsow horaz 3 sany lahmaty horaz bar bahasy jemi koneden 4500 milyon aljaga ylalaşyk bardyr hemmesi bile satylýar arkaýyn jaň edip bilersiňiz
Satlyk Lahmaty Towuklar we horazlar
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  "Satlyk" ücretsiz İlan sitesinde ne bulduğunu söyle.

  +9936270xxxx Göster
  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl
  Şu № 14763 bildişi pozmak (удалить)

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  900 Manat
  Habarlaşmak üçin +9936270xxxx

  Satıcı bilgisi

  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl

  İlan yeri

  Satyjy bellänok ýeri