Türkmen dili Türkmen dili

Турмен ел халы

Goşulan wagty 1 hepde öň
ID #14092
1 photo
Paýlaş
Bahasyny soraň
Ýagdaýy: Täze
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
Турмен ел халы
Goşulan wagty 1 hepde öň

Giňişleýin maglumat

Туркмен ел залы ве Шехризат халы Турмен ел халы
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  "Satlyk" ücretsiz İlan sitesinde ne bulduğunu söyle.

  +9936461xxxx Göster
  Seller's picture
  Мекан
  Agza däl
  Şu № 14092 bildişi pozmak (удалить)

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936461xxxx

  Satıcı bilgisi

  Seller's picture
  Мекан
  Agza däl

  İlan yeri

  Satyjy bellänok ýeri