Türkmen dili Türkmen dili

Mikser

Goşulan wagty 1 hepde öň
ID #12280
1 photo
Paýlaş
60 Manat
Ýagdaýy: Täze
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
Mikser
Goşulan wagty 1 hepde öň

Giňişleýin maglumat

Mikser taze, yone ishlanok, yahtasy calysmaly.6 sany garyany bar.Karopkasy dokumendy bar. Mikser
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  Jan edende "Satlyk" saytynda tapdym diyip aydyn

  6417xxxx Doly görkezmek
  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  60 Manat
  Habarlaşmak üçin 6417xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri