Türkmen dili Türkmen dili

Jynsy balak

Goşulan wagty 1 hepde öň
ID #12279
1 - 2 of 2
Paýlaş
40 Manat
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
Jynsy balak
Goşulan wagty 1 hepde öň

Giňişleýin maglumat

Turkinki, razmer 26 biraz geylen shon un arzan berjek baha 40manat.Arassa geylen hic hili kemi yok. Jynsy balak
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  Jan edende "Satlyk" saytynda tapdym diyip aydyn

  6417xxxx Doly görkezmek
  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  40 Manat
  Habarlaşmak üçin 6417xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri