Türkmen dili Türkmen dili

Hemme zat elýeter bahadan

Goşulan wagty 8 aý öň
ID #12385
1 - 2 of 3
Paýlaş
1 Manat
Ýagdaýy: Täze
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
Hemme zat elýeter bahadan
Goşulan wagty 8 aý öň

Giňişleýin maglumat

GAPYLAR, KAFELLER, LAMINATLAR, DIWANLAR, SANTEHNIKA, HOJALYK, ELEKTRO HARYTLARY, KRASKALAR. . . WE 1000-LERÇE HARYTLARYMYZ IŇ AMATLY BAHADAN SATYN ALYŇ. BEZEG GURLUŞYK HARYTLARY. HABARLAŞMAK ÜÇIN: IMO: +993 62 89 01 57 TEL: +993 62 80 16 09 ONLINE-MAGAZIN: www. bezeg. biz. BIZ SIZE ELMYDAMA HYZMAT ETMÄNE TAÝÝAR. Hemme zat elýeter bahadan
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  "Satlyk" ücretsiz İlan sitesinde ne bulduğunu söyle.

  +9936289xxxx Göster
  Seller's picture
  Private person
  Registered on 3. Jul 2019
  Şu № 12385 bildişi pozmak (удалить)
  Serdar
  0 votes

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  1 Manat
  Habarlaşmak üçin +9936289xxxx

  Satıcı bilgisi

  Seller's picture
  Private person
  Registered on 2019-07-03

  İlan yeri

  Satyjy bellänok ýeri