Türkmen dili Türkmen dili

Gatovyy koynek

Goşulan wagty 1 hepde öň
ID #12278
1 - 2 of 2
Paýlaş
150 Manat
Ýagdaýy: Täze
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
Gatovyy koynek
Goşulan wagty 1 hepde öň

Giňişleýin maglumat

Turkin gatovyy koynegi.Tazeje Razmer 40, bahasy 150manat. Shaher ici we shaher golayyna dostawka mugt. Gatovyy koynek
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  Jan edende "Satlyk" saytynda tapdym diyip aydyn

  6417xxxx Doly görkezmek
  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  150 Manat
  Habarlaşmak üçin 6417xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri