Türkmen dili Türkmen dili

Dubai bujterya satyan

Goşulan wagty 2 aý öň
ID #10300
1 - 2 of 3
Bahasyny soraň
Ýagdaýy: Täze
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
Dubai bujterya satyan
Goşulan wagty 2 aý öň

Giňişleýin maglumat

Dubai bujterya satyan
Отправить сообщение продавцуНачать переписку на сайте

 

Habarlaşmak üçin

  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936284xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri