Türkmen dili Türkmen dili

Dawlenya olcelyan aparat

Goşulan wagty 5 aý öň
ID #8160
1 - 2 of 3
Ücretsiz
Ýagdaýy: Täze
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
Dawlenya olcelyan aparat
Goşulan wagty 5 aý öň

Giňişleýin maglumat

dawlen olcelyan aparat mana sowgat berlen germanyanky aslynna bular 7mln men hemme dokumendy Ba 4mlna berjek aljak jan etsin su gun alana 3 mln

 

Habarlaşmak üçin

  Seller's picture
  mmmm
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Ücretsiz
  Habarlaşmak üçin 6406xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  mmmm
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri