Türkmen dili Türkmen dili

3*6 metr Pnat gozleyan

Goşulan wagty 1 hepde öň
ID #7614
1 photo
Bahasyny soraň
Bildirişiň görnüşi: Satyn alýan
3*6 metr Pnat gozleyan
Goşulan wagty 1 hepde öň

Giňişleýin maglumat

84 sany Pnat gerek ( плита покрытие 3*6 метр) ammaryñ ustini basyrmak ucin

 

Habarlaşmak üçin

  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936347xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri