Türkmen dili Türkmen dili

SÖWDANY ÝEŇILLEŞDIR

Goşulan wagty 7 aý öň
ID #12247
1 - 2 of 2
Paýlaş
Bahasyny soraň
Ýagdaýy: Täze
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
SÖWDANY ÝEŇILLEŞDIR
Goşulan wagty 7 aý öň

Giňişleýin maglumat

ÖÝÜŇIZIŇ BEZEGI, GURLUŞYGY, GÖRKI ÜÇIN GEREK BOLAN ÄHLI HARYTLARY IŇ AMATLY BAHALARDAN SATYN ALYŇ. SIZIŇ ÜÇIN GEREK BOLAN HARYDYŇ ADYNY AÝDYŇ BIZ SIZE SURADY BILEN ADYNY IBERELI. HABARLAŞMAK ÜÇIN: TEL: +993 62 80 16 09 IMO: +993 62 89 01 57 ONLINE-MARKET: WWW. BEZEG. BIZ. SÖWDANY ÝEŇILLEŞDIR
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  "Satlyk" ücretsiz İlan sitesinde ne bulduğunu söyle.

  +9936289xxxx Göster
  Seller's picture
  Private person
  Registered on 3. Jul 2019
  Şu № 12247 bildişi pozmak (удалить)
  Serdar
  0 votes

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936289xxxx

  Satıcı bilgisi

  Seller's picture
  Private person
  Registered on 2019-07-03

  İlan yeri

  Satyjy bellänok ýeri