Türkmen dili Türkmen dili

SÖWDANY ÝEŇILLEŞDIR

Goşulan wagty 2 hepde öň
ID #12247
1 - 2 of 2
Paýlaş
Bahasyny soraň
Ýagdaýy: Täze
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
SÖWDANY ÝEŇILLEŞDIR
Goşulan wagty 2 hepde öň

Giňişleýin maglumat

ÖÝÜŇIZIŇ BEZEGI, GURLUŞYGY, GÖRKI ÜÇIN GEREK BOLAN ÄHLI HARYTLARY IŇ AMATLY BAHALARDAN SATYN ALYŇ. SIZIŇ ÜÇIN GEREK BOLAN HARYDYŇ ADYNY AÝDYŇ BIZ SIZE SURADY BILEN ADYNY IBERELI. HABARLAŞMAK ÜÇIN: TEL: +993 62 80 16 09 IMO: +993 62 89 01 57 ONLINE-MARKET: WWW. BEZEG. BIZ. SÖWDANY ÝEŇILLEŞDIR
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  Jan edende "Satlyk" saytynda tapdym diyip aydyn

  +9936289xxxx Doly görkezmek
  Seller's picture
  Private person
  Registered on 3. Jul 2019
  Serdar
  0 votes

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936289xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Private person
  Registered on 2019-07-03

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri