Türkmen dili Türkmen dili

ÖÝE GEREK ZATLARYŇ ÄHLISI BIZDE

Goşulan wagty 7 aý öň
ID #12271
1 - 2 of 3
Paýlaş
1 Manat
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
ÖÝE GEREK ZATLARYŇ ÄHLISI BIZDE
Goşulan wagty 7 aý öň

Giňişleýin maglumat

GURLUŞYK, REMONT, BEZEG.... MAKSATLY GEREK BOLAN ÄHLI HARYTLARY BIZIŇ DÜKANYMYZDAN TAPYP BILERSIŇIZ. SANTEHNIKA, HOJALYK, ELEKTRO HARYTLARY, GAPYLRY, LAMINATLARY ...... WE BAŞGADA 1000-LERÇE HARYTLARY IŇ AMATLY BAHADAN SATYN ALMANA HOWLUGYŇ. BIZ SIZE ELMYDAMA INTERNET WE TELEFON ARKALY HYZMAT ETMÄGE TAÝÝAR. HABARLAŞMAK ÜÇIN: TEL: +993 62 80 16 09 IMO: +993 62 89 01 57 ONLINE-MARKET: WWW.BEZEG.BIZ ÖÝE GEREK ZATLARYŇ ÄHLISI BIZDE
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  "Satlyk" ücretsiz İlan sitesinde ne bulduğunu söyle.

  +9936289xxxx Göster
  Seller's picture
  Private person
  Registered on 3. Jul 2019
  Şu № 12271 bildişi pozmak (удалить)
  Serdar
  0 votes

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  1 Manat
  Habarlaşmak üçin +9936289xxxx

  Satıcı bilgisi

  Seller's picture
  Private person
  Registered on 2019-07-03

  İlan yeri

  Satyjy bellänok ýeri