Türkmen dili Türkmen dili

Kafeller we başgada ýüzlerçe harytlary amatly bahadan satyn alyň

Goşulan wagty 1 aý öň
ID #11629
1 - 2 of 3
Paýlaş
Bahasyny soraň
Ýagdaýy: Täze
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
Kafeller we başgada ýüzlerçe harytlary amatly bahadan satyn alyň
Goşulan wagty 1 aý öň

Giňişleýin maglumat

Ýokary hil daşary ýurt kafeller we öýüňiz üçin alçipanlary we ş. m. gurluşyk harytlaryny amatly bahadans satyn alyň. Kafeller we başgada ýüzlerçe harytlary amatly bahadan satyn alyň
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  Jan edende "Satlyk" saytynda tapdym diyip aydyn

  +9936289xxxx Doly görkezmek
  Seller's picture
  Private person
  Registered on 3. Jul 2019
  Serdar
  0 votes

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936289xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Private person
  Registered on 2019-07-03

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri