Türkmen dili Türkmen dili

Hojalyk harytlaryny gapylary we bezeg harytlaryny amatly satyn satyn alyň

Goşulan wagty 2 hepde öň
ID #11538
1 - 2 of 3
Bahasyny soraň
Ýagdaýy: Täze
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
Hojalyk harytlaryny gapylary we bezeg harytlaryny amatly satyn satyn alyň
Goşulan wagty 2 hepde öň

Giňişleýin maglumat

Arzan bahadan satylýan ýokary hilli gapylary, hojalyk harytlaryny we başgada köp harytlary almaga howlugyň. Bezeg Gurluşyk Harytlary.

 

Habarlaşmak üçin

  Seller's picture
  Bezeg Gurluşyk Harytlary
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936289xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Bezeg Gurluşyk Harytlary
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri