Türkmen dili Türkmen dili

Toÿlary üÿtgešik gećirmek üçin üÿtgešik zatlar

Goşulan wagty 1 aý öň
ID #11908
1 - 2 of 2
Paýlaş
Bahasyny soraň
Toÿlary üÿtgešik gećirmek üçin üÿtgešik zatlar
Goşulan wagty 1 aý öň

Giňişleýin maglumat

Uludan tutulÿan nika toÿuñyzy, "Zat geçdi" we tam toÿlaryny, bäbek we sünnet toÿlaryny, doglan günleri we sadakalary üÿtgeśik bezegler bilen bezemek isleseñiz, gyz-gelinler üçin türkmen kürtelerini we toÿ sowgatlarynyñ dürli görnüślerini, nika fužerlerini, gelin düśekçelerini we śaÿ-sepleri, öÿlenjek ÿigitler üçin milli geÿimleri Size hödürleÿäris! 861-420044 Toÿlary üÿtgešik gećirmek üçin üÿtgešik zatlar
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  Jan edende "Satlyk" saytynda tapdym diyip aydyn

  +9936142xxxx Doly görkezmek
  Seller's picture
  Toysowgatlary
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936142xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Toysowgatlary
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri