Türkmen dili Türkmen dili

Satlyk jay 2 komnatly

Turkmenistan, Ahal, Aşgabat
Goşulan wagty 7 aý öň
ID #9003
Bildiriş suratsyz Bildiriş suratsyz
Paýlaş
Bahasyny soraň
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
Satlyk jay 2 komnatly
Turkmenistan, Ahal, Aşgabat,
Goşulan wagty 7 aý öň

Giňişleýin maglumat

padwoysky 2x kom 1etaj/12etajly dom 108kw+podwal. Remont gowy. Bergisi 255mun Satlyk jay 2 komnatly
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  Jan edende "Satlyk" saytynda tapdym diyip aydyn

  6541xxxx Doly görkezmek
  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin 6541xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Turkmenistan, Ahal, Aşgabat